alex165754

Ser bra ut för Upsales just nu

Lång
OMXSTO:UPSALE   UPSALES TECHNOLOGY AB
Ser ut att vara i en uppåtgående trend och ligger vid den lägre trendkanalen just nu. ( obs ej köprek läs på själva)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.