perfekt studs på trendkanalen, håller dagens botten så kan jag sätta en 4an där och väljer att gå long för nästa impulsiv våg upp men det finns förtfarande mkt rädsla där ute på marknaden och vissa professionella aktier profiler säger att de väntar på en kapitulering ner då är botten satt
vi får se jag är öppet för all alternativ,
närmare analys kommer senare

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.