ricksignal

nasdaq100

ricksignal Uppdaterad   
CURRENCYCOM:US100   US 100
perfekt studs på trendkanalen, håller dagens botten så kan jag sätta en 4an där och väljer att gå long för nästa impulsiv våg upp men det finns förtfarande mkt rädsla där ute på marknaden och vissa professionella aktier profiler säger att de väntar på en kapitulering ner då är botten satt
vi får se jag är öppet för all alternativ,
närmare analys kommer senare
Kommentera:
invalid

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.