Tobbe999

US100 Fortsättning

Lång
CURRENCYCOM:US100   US 100
Gör som med OMX analysen. Krångligare än såhär behöver det inte vara. Håller blåa boxen, ja då ska vi uppåt helt enkelt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.