Tobbe999

Kortsiktig karta för US100

Kort
Vi har klivit upp på ett starkt motståndsområde där vi fick en kraftig reaktion ned. Rsi är på över köpta nivåer och har innan fallit ner från dessa nivåer. Möjlighet till Short finns. Rid med på vågen och tjäna pengar. Och som alltid låter jag bilden tala, svårare behöver det inte vara!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.