Tobbe999

US100 Kortsiktig karta

Lång
CURRENCYCOM:US100   US 100
Vi har fallit ner till målet för dom som följde min andra analys. Vi har fått en stark reaktion upp ifrån 50.00 fibben och så länge röda zonen håller (STOPPLOSS ZON) så ska vi upp till dom gröna boxarna. Target 1 och 2. Skala ur vinst längs vägen upp.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.