Önskemål från följare!

US100 befinner sig vid övre trendlinjen och har stark momentum. Kan bli intressant att följa den här. Däremot väldigt riskfyllt att ta en långposition vid denna nivå. Vill gärna se ett återtest av veckovisa stödnivån.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.