eIIiotm

target med entryzon

Lång
CAPITALCOM:US100   US 100
nasdaq har haft en rekyl nedåt, nu tror jag på uppsida mot den markerade highen. bekräfta i zonen
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.