Tobbe999

Karta för us100 i närtid (1H)

Kort
En karta för US100 i närtid. Ser vi uppgång så bör vi gå till den gröna boxen. Möjligtvis kan en stor wick uppåt ske för att knocka alla för att sedan falla. Ser sedan nedgång till blåa boxen så länge vi inte etablerar oss i gröna motståndsboxen. Rsi på väldigt överköpta nivåer i 1H grafen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.