TVC:US10Y   US statsobligationer 10 år avkastning
Nu bjuds de på bäs! Jag lyckades för cirka två marknadsbrev sedan pricka toppen ganska rejält. Det medförde också att jag åkte på några nitar i min swinghandel. Men vad gör man inte för att utvecklas...

Nu har jag tagit fram steg i min egna handel som är tänkta att hjälpa mig i sådana här marknads situationer. Det första verktyget är ytterligare verktyg för att identifiera marknadsbredd. Den bestå utav två stycken indikatorer som ger ett utslag när marknadsbredden börja ljusa och när marknadsbredden börjar mörkna. Varför har jag tagit in detta då? Ja jo för att jag har haft väldigt svårt att avgöra när de är dags att hoppa in en trejd. Samt hoppas jag detta kan hjälpa mig med FOMO också! För när dessa indikatorer inte lyser grönt samtidigt kommer ingenting att hända! Efter lite backtest har jag sett att indikatorerna kan var för sig ibland bli lite missvisande, ge tidiga utslag eller sena utslag. Därför sätter jag ihop indikatorerna för att ge en extra precision.

Det andra verktyg jag börjar implementera från och med denna veckan är att jag, förutsatt att indikatorerna jag nämnt ovanför lyser grönt, applicerar olika steg hur stor risk utav kontot jag är villig att lägga. Då utgår jag från EMAs och främst 5-20-50 och risken går från Max 1 % när EMASen handlas under bra förutsättningar till 0,25% risk av kontot EMASEN handlar under sämre förutsättningar fast marknadssentimentet fortfarande är grönt.

Nu vidare till att kika på SPX. Under en rapportperiod hänger sentimentet i marknaden väldigt mycket på rapporterna, och därför lite svårare att konkret kolla på nivåer då en dåliga rapport av "the big seven" kan svänga runt marknaden ordentligt!

Men den viktigaste nivån just nu är ju oktober bottnen. Just nu står vi nästintill vid dessa nivåer. Om denna skulle brytas kan vi nog se att vi ganska snabbt får relativt mycket panik i marknaden och en botten kan komma att komma vid 4163 området. Om oktober lägst skulle brytas och snabbt återtas skulle jag nog dock vara rätt snabb på att vända om på dem förväntningarna, och då är SPX förmodligen bara på jakt efter lite stoppar.

För ett mer bullcase vill jag ju givetvis se att oktober lägsta håller och att SPX inom kort tid åter tar MA200.

Vad gäller DXY och US10Y har jag sagt länge att de börjar se väldigt stretchade ut. Dock står jag fast vid det och tror att Dollarn främst kan stå för en törn på nedsidan. Avgör mycket av det här på styrkan i dess uppgång som enligt RSI och stochastic avtagit ordentligt på sistone.


Mitt case förtillfället är att avvakta tills mina indikatorer slår över till grönt. Sedan börjar jag skjuta igen och ligger med cashen i handen tillsdess
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.