TVC:US10Y   US statsobligationer 10 år avkastning
US10Y
Kommentera:
Maybe it been an 1-5?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.