CURRENCYCOM:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
Ser US30 kunna betala oss 300 pips när det gäller traders som använder sig utav metatrader4 och förstår innebörden i den betalningen. Första take profit ligger på 150 pips vilket ger oss en RR på 1:5 och take profit 2 är påå 1:10 RR
Handel aktiv: Trade ligger 100 pips i profit underbar måndag mina vänner! Ses under veckan
Trade stängt: målet nått: Take profit 1 HIT. 50% profit taken and SL at BE.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.