DennisSahlstromTrader

VAR FÖRSIKTIGA - VÅG 2 NER KAN KOMMA SNART!

Kort
CURRENCYCOM:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
Hej!

Jag tänkte bara skicka ut ett varningstecken om att vara försiktiga. Aktiemarknaden går upp en hel del MEN vi har över 14 % arbetslöshet i USA, COVID-19 har inget vaccin än, MÅNGA företag kommer med stor sannolikhet att gå under och sedan har vi den otroliga upptryckningen av pengar som sker över hela världen. Jag tror att vi kommer få ett nytt ben ner. Ser ni dessutom på RSI så ser det ut som att marknaden över överköpt vilket betyder att det är farligt att köpa nu!

Var försiktiga och använd en strategi!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.