FX:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
US30 har just landat ett AB=CD mönster och testar just nu tidigare struktur. Vi kan få se en kort reaktion från strukturen (dubbel botten) som sammanfaller med
AB=CD mönstret. Jag väntar på lite mer utökad rörelse ner till ett komplett Bat-mönster och förmodligen ett test av daglig struktur precis nedanför.

Prisreaktioner nere på dessa nivåer kommer att vara min beslutspunkt för en lång position eller inte.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.