Dags för lite uppdatering igen!

SPX
Kollar lite snabbt på hur de ser ut här och kan väl påstå att det ser inte ljusare ut denna veckan för mina swings.
SPX bröt under en tisdagen 4330 ordentligt och gav inga tecken på återhämtning, dock kom det under onsdagen. Något som är väldigt negativt för marknaden är att SPX kommer upp och återtestar 4330 från undersidan och bjuder på ett schoolbook exempel av support och resistens handel.

I min bok är det oundvikligt att komma ner till MA200 och testa av denna nivån, vilket isåfall skulle vara 4200. För att jag ska ändra min åsikt ska 4300 återtas och börja bygget på någon form av bas. Kan även hålla koll på 4240 området där en eventuell dubbelbotten är aktuell. Men med den dåliga stängningen SPX hade i fredags, ser jag ingen annan utväg än att komma ner till MA200.

Kollar man på DXY har den brutit sin range från januari 2023, vilket inte heller ger mig speciellt positiva signaler. Detta kan dock vara någon form av fakeout så man ska inte ropa hej riktigt ännu. ett toppbygge här och sedan rulla över när SPX är nere vid MA200 hade vart väldigt fint att se.

Tycker både DXY och US10Y börjar se väldigt stretchade ut och en eventuell topp kan vara dags. Dock vet man ju sedan innan att sådan som går starkt tenderar att fortsätta att gå starkt. Som tillexempel uppgången vi hade i US10Y augusti till oktober förra året.

Slänger en väldigt snabb blick mot AAII och CNN för att se vad sentiment indikatorerna säger. AAII Har den lägsta readingen av Bulls sedan 24 maj 2023 och CNN har varit nere och vänt vid den lägsta readingen sedan 15 mars 2023. Vilket är ett väldigt gott tecken, för marknaden. Om de är lång varigt eller inte är svårt att svara på men ger någon form av information till att en botten eller tillfällig botten är väldigt nära.

Jag kommer alltså att kika på SPX och hur den reagerar vid 4240 och förväntar mig inte att vi ska upp vid denna nivån men om de sker äre bara positivt. Annars kikar jag på MA200.


Idag är det även dags att kolla på vilka sektorer som gått starkt och alla listor ska uppdateras börjar med :

SWE
1D - icke energimineraler
1V - icke energimineraler
1M - Kommersiella tjänster
3M - Kommersiella tjänster
6M - Energimineraler

US
1D - Icke hållbara konsumentprodukter
1V - Energimineraler
1M - Energimineraler
3M - Energimineraler
6M - Konsuemntvaror
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.