Davidhellstrom

Marknads UPD v.41

Lång
CAPITALCOM:US500   US 500
Ser ut att kunna bli ett bra slut på året! Kollar lite SPX till att börja med och detta gör jag för att SPX500 är ett index som ger en bred representation utav marknaden. Dock får man ta i beaktning är att indexet är marknadsviktat vilket innebär att storleken på bolagens viktning utgörs utav marknadsvärdet.

SPX
En fin stängning i fredags , där SPX satte sin botten på MA200 vilket vi pratade om förra veckan. För att jag ska vara övertygad vill jag dock se att 4330-4335 tas ut och det bildas en etablering ovanför.

På nedsidan har vi bottnen på som sattes förra veckan vilket landar runt 4200. För att jag ska tro att SPX ska fortsätta ner ska denna tas ut.

Vad som övertygar mig till att en botten är satt för tillfället iaf är sentiment indikatorerna. CNN är nere på lägsta nivån sedan mars i år och AAII har gett väldigt hög andel bears på väldigt lång tid. Detta indikerar på att investerar börjar bli bearish och det är även då marknaden tenderar att vända.

Kollar man till seasonality är SPX inne i en period nu där inne nya lows kommer att tas ut, om man ska följa den till punkt och prickat. Dock ser det ut som att i mitten på oktober kan en dubbelbotten skapas, vid 4200 området.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.