KristofferHenriksson

Bomull redo för en sättning?

Kort
Bomull har haft en minst sagt euforisk uppgång länge. Är vi redo för en sättning till stödområdet? Rsi visar bearish divergence med lägre toppar och macd håller på att korsa mot bearish. Vi vill bryta stödzon 1 vid trendtak med volym för att analysen ska hålla.

Glad amatör så spekulera fritt själva också 😊
Kommentera:
Analys i mål, drygt -12%
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.