KristofferHenriksson

Bomull redo för en sättning?

Kort
Bomull har haft en minst sagt euforisk uppgång länge. Är vi redo för en sättning till stödområdet? Rsi visar bearish divergence med lägre toppar och macd håller på att korsa mot bearish . Vi vill bryta stödzon 1 vid trendtak med volym för att analysen ska hålla.

Glad amatör så spekulera fritt själva också 😊
Kommentera: Analys i mål, drygt -12%
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.