OANDA:USDCAD   USA-dollar/Kanadensisk dollar
USDCAD - Short Opportunity
Sop Loss must be placed above/below daily candlestick .
Kommentera:
Sop Loss must be placed above/below the last candlestick on daily chart.
Kommentera:
BUY above 1.33392 TARGET: 1.34000
OR sell below 1.33392 TARGET: 1.30052
Handel aktiv
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.