CAPITALCOM:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
usdjpy ser väldigt fint ut och kommer leverera mycket bullish närmsta månaderna!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.