Robbaan93

BAT/Dubbeltopp USD/JPY Nybörjaranalys

OANDA:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
Hej,

Tänkte ge mig på ett försök på en analys av USDJPY. Jag är nybörjare och tar tacksamt emot alla råd och förslag på hur jag kan tänka annorlunda.

I högre upplösning ser det ut som att paret är i en nedåtgående trend.

Vad jag kan se har jag en giltig dubbeltopp i 4h-upplösningen som det har börjat bli en rekyl på. Jag finner Divergence i RSI. I samma rörelse ser det även ut som ett bat-mönster(1h-upplösning). Jag har inte kommit så långt med mönster och undrar därför om någon har några synpunkter på den? :) Men om den är giltig känns det som ett bra case för att gå kort här.

Tillbaka på 4h-upplösningen tänker jag på hur den stora rekylen skulle kunna se ut. Den har nuddat 0,236 sedan tidigare vilket det historiskt sett finns ett ganska starkt stöd för... Men en 0,382 kanske hade varit något att sätta sitt andra taget på. För att titta lite närmare går jag tillbaka till 1h-vyn för att se om det finns någon fib-nivå som sammanfaller med 0,382 från min bat/dubbeltopp.

Där ser jag att 1,618 ligger i nästan samma område och därför kanske det kan vara ett target? Stopp loss tror jag att man kan placera precis ovanför X:et i Bat-mönstret. Kanske vid 110.300 där det finns en ligger en supprotnivå? Eller helst över supportnivån... men då blir risk/reward-ration inte så fantastisk.

Hade jag funnit denna i tidigare och kunnat hoppa in vid stapeln efter den andra toppen så hade risk/reward-ration sett bättre ut. Därför ger jag mig inte in i detta trade denna gången. Jag vill bara öva på att analysera och tar som sagt tacksamt emot konstruktiv kritik som kan förbättra min analysförmåga.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.