AleAnt

Potentiell trendfortsättning

Lång
FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
USDJPY Daily befinner sig i en bulltrend med högre bottnar och högre toppar. Kursen har nyligen brutit och stängt ovanför en kraftig motståndsnivå runt 114, 40 och det är tänkbart att kursen kommer nu falla ned till närmaste stöd (i det här fallet senaste toppen runt 113,00 som tidigare agerade som motstånd men är numera att betrakta som stöd.) Om nivån inte håller kommer jag bevaka området runt 111,60 där stigande trendlinje samt fib 61,8% möter upp .
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.