FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
UsdJpy : bevakar en rätvinklig triangel som kan gå ner och bilda rektangel för utbrott uppåt?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.