Grafkollen

USD/JPY möter fallande trendlinje

FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
Jag tittar på USD/JPY där en fallande trendlinje kan utlösa en nedgång.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.