FX_IDC:USDNZD   Amerikanska dollar / Nya Zeeländsk dollar
UsdNzd och två möjliga mönster. Falerar det ena kanske det andra slår in.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.