josefsadik

dollar är på väg upp

Lång
FX_IDC:USDSEK   USA-dollar/Svensk krona
dollar kommer bryta sig uppåt från den konsolideringen runt 10kr. 12kr är nästa mål !!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.