FX:USDSEK   USA-dollar/Svensk krona
UsdSek väntar på att triangel ska spräckas, främst på ovansidan och gå lång till fib 50 av tidigare nedgång

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.