FX:USDSEK   USA-dollar/Svensk krona
Ser ut som vi kommer bli fattigare än vi någonsin avrit under modern tid. Dollarn ser ut attv explodera upp och sätta en decenium topp

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.