AleAnt

Står oljan inför ett vägval?

TVC:USOIL   CFDs på WTI råolja
Kommer oljan fortsätta sin starka trend eller ser en ev trendvändning med måleris ~55$?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.