AleAnt

Står oljan inför ett vägval?

TVC:USOIL   CFDs på WTI råolja
Kommer oljan fortsätta sin starka trend eller ser en ev trendvändning med måleris ~55$?