Adamnk

US OIL Long runt 75$

Lång
Adamnk Uppdaterad   
TVC:USOIL   CFDs på WTI råolja
Vi har ekonomiska nedgångar världen runt, USA börjar närma sig stagnering enligt många indikatorer så long olja kan vara risky att hålla för länge men short term finns öppningar. Samtidigt har kriget mellan isreal-palestina ökat potentiell efterfrågan för olja, dock har det gått snack om att ukraina & ryssland ska börja fredsförhandlingar.

Olja trade setup vid $75 där vi också har 200DMA

Vill se:
8h RSI går ner till 30 samtidigt som MACD ger sig på sitt 3e försök att få momentum uppåt.
Den nivå vi träffar när detta händer, vare sig 200DMA vid $77, eller support lägre ner vid 70-75$får vi se. Vi har även 200WMA i rött runt 70$ som har hållit väl senaste månaderna.
Kommentera:
Short term trade vid $77 och 200DMA med lokal support. Invalidation under 76$

Större swing trade runt $73 och invaldiation under 200WMA och 70$.
Kommentera:
Vi fick en 8h failed breakout upp på RSI och MACD som vi letade efter, nu tog vi ett drop ner till support runt 77$ och sköt ner genom 200DMA. Jag tog en entry på 77$ och vill se att vi återhämtar oss genom 200DMA och vänder upp på 2h MACD
Kommentera:
8h
Kommentera:
tog re-entry vid 75$ som planerat, söker nu nytt trade vid 70$ där också 200WMA ligger.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.