Linus3230

US OIL - Mot $94

Kort
TVC:USOIL   CFDs på WTI råolja
Jag tror att oljan kommer att rekylera sig ner mot mildare nivåer
Handel aktiv: Två fina wicks i min box kring $94-95,5. Ännu en förutspådd analys där traden gav oss ett dropp på över 10% i olja indexet.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.