Linus3230

US OIL - Mot $94

Kort
Linus3230 Uppdaterad   
TVC:USOIL   CFDs på WTI råolja
Jag tror att oljan kommer att rekylera sig ner mot mildare nivåer
Handel aktiv:
Två fina wicks i min box kring $94-95,5. Ännu en förutspådd analys där traden gav oss ett dropp på över 10% i olja indexet.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.