Thairan

Long on USOIL 15min

Lång
TVC:USOIL   CFDs på WTI råolja
Long on USOIL 15min. Price stop at daily S1 pivot and weekly pivot point .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.