Thairan

Long on USOIL 15min

Lång
TVC:USOIL   CFDs på WTI råolja
Long on USOIL 15min. Price stop at daily S1 pivot and weekly pivot point.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.