SMARTBMONEY

Vidikee

Kort
OSL_DLY:VEI   VEIDEKKE
Ser verkligen ut som att kursen kommer halveras hårt 👍

Ett test av bullkanalen och där efter stark ner är inget bra tecken kanske behöver sin abc ner till 59kr

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.