DennisSahlstromTrader

Vista Gold Corp (VGZ) bra köpläge?

Lång
AMEX:VGZ   Vista Gold Corp
Vista Gold Corp (VGZ) Är ett av de absolut bästa småbolagen, guldföretag, som jag sett. Inga skulder, bra team och går en bra framtid till mötes. Jag använder vår VCA strategi och går in en första gång på -35%.

Vad tror du?

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.