DennisSahlstromTrader

Vista Gold Corp (VGZ) bra köpläge?

Lång
AMEX:VGZ   Vista Gold Corp
Vista Gold Corp ( VGZ ) Är ett av de absolut bästa småbolagen, guldföretag, som jag sett. Inga skulder, bra team och går en bra framtid till mötes. Jag använder vår VCA strategi och går in en första gång på -35%.

Vad tror du?

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.