TVC:VIX   Volatilitet S&P 500 index
Första gången MA 20 bryter upp över MA200 sedan coronakraschen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.