CBOE:VIX   Volatility S&P 500 Index
Ett uppjuk bara jusn nu vi kan se de absoluta botnarna kommer in den 1dec innan alla krasher innan de får riktiga rörelser. Be ready bästa rr at långa vix 1dec

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.