TVC:VIX   Volatilitet S&P 500 index
Vänder priset och punkterar senaste toppen räknar jag med ett större nedställ. Annars räknar jag med att bottenbygge är inledd inför höstrally på SP500, i närtid är det möjligt med ett sista ben ner.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.