UnknownUnicorn29767695

VIX - Uppsida om 130%

Lång
UnknownUnicorn29767695 Uppdaterad   
TVC:VIX   Volatilitet S&P 500 index
Först kort om VIX (Volatility Index): Indexet mäts i realtid och baseras på förväntningarna om volatiliteten av optionerna på SP500. Om VIX ökar är det sannolikt att SP500 minskar och vice versa (motsatsförhållanden).

Sedan corona+oljekraschen är det andra gången som MA20 befinner sig ovanför MA200. Det kan tyda på att VIX vill börja röra på sig uppåt. Sammtidigt ser jag att vi har stigande bottnar vilket är bullish.

När vi har träffat den här trendlinjen vid två tidigare tillfällen har vi sett ganska precis 130% uppsida i VIX. Kan vi titta på ännu en liknande uppsida då ända till "Tredje upprepning"? Det skulle i sådana fall innebära nedgångar i samtliga index om detta uppfylldes.

Det finns två vägar vi kan ta:
Om vi håller oss ovanför trendlinjen så tror jag vi kommer röra oss upp mot "primär target" och eventuellt ännu högre.

Bryter vi däremot trendlinjen kommer vi primärt ner till stödzonen där vi kan få en studs uppåt. Jag tror att sker detta så kommer index röra sig uppåt en bit, men på sikt tror jag oavsett VIX kommer röra sig till högre nivåer, vilket då resulterar i lägre nivåer i index.

Bevaka alltså hur VIX rör sig kring den trendlinje som jag ritat ut och om vi bryter den så bevaka stödzonen.

Som sagt: jag ser det som troligt att vi får en uppgång i VIX
Kommentera:
Uppdatering: Inte den pjåkigaste analysen jag gjort. Får se hur vi rör oss nu framöver, men skulle vilja se att vi håller oss över 32 punkter för att se fortsatt nedgång i index.

Bryter vi å andra sidan nedåt härifrån kan det bli lägen att hoppa på lite rekyler uppåt i index här framöver
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.