inboxmover

VOLVO, AB SER. B

Lång
OMXSTO:VOLV_B   VOLVO, AB SER. B
Hej!

Tidigare köpsignal i VOLVO, AB SER. B anser jag har blivit bekräftad, Kursen är nu över månadsmotståndet.
Kursen är under den fallande trendlinjen från tidigare topp och har passerat jämna 200 kr .
Motstånd förekommer på 220, 230, 240 kr .
Långsiktig målkurs är 300 kr om priset etablerar sig över 240 kr .
45 % upp till 300 kr .

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.