Volvo AB Möjligt scenario, detta då jag tycker rekylen är för liten och bör gå lite djupare