Luspank

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Lång
NASDAQ:VRTX   Vertex Pharmaceuticals Incorporated
First position taken, possible stop if closed below red area.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.