Hkk2023

intressant huvud-skuldra formation

Lång
OMXSTO:XACT_BULL_2   XACT BULL 2
En tydlig huvud-skuldra formation på daglig chart syns. Är det signal för uppgång till någonstans kring 750?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.