FOREXCOM:XAGUSD   Silver/USA-dollar
XagUsd och en ev. HS formation. Stödlinjen ligger oavsett på HS linjen, Växla gärna över till W för att se motstånd ovanför.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.