FOREXCOM:XAGUSD   Silver/USA-dollar
XagUsd och en ev. HS formation. Stödlinjen ligger oavsett på HS linjen, Växla gärna över till W för att se motstånd ovanför.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.