eIIiotm

silver ser extremt bullish ut på lång sikt

Lång
FX:XAGUSD   Silver/USA-dollar
mycket fina rörelser i silver och tror på en explosion de kommande 1-2 åren. tycker dessa nivåer är köpvärda
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.