OANDA:XAGUSD   Silver/USA-dollar
Silver gör sig redo för eventuellt ett fall. Vänta på bekräftelse

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.