iamyasink

SILVER

Lång
iamyasink Uppdaterad   
OANDA:XAGUSD   Silver/USA-dollar
Bildat en H&S formation på dagsgrafen och brutit nacklinjen med ett återtest. Jag är bull till de flesta metaller medans inflations siffrorna som publicerades var negativa dvs. en ökning.
Återkommer med uppdatering på silvret. Min targets är utplacerade i grafen.
Kommentera:
Update; 23.92-24-2$. Kan vi få en mindre pullback till.
Order avbruten:
Förväntade mig verkligen inte denna sell off. Bevakar stödet på 21,9$.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.