FX_IDC:XAGUSD   Silver/USA-dollar
Silver ser ut att ha en ljus framtid inte bara tekniskt utan även med hur våran värld utvecklas. Mer och mer silver används i dagens teknik och eftersom efterfrågan på silver bara ökar och ökar tror jag silver kommer vara en bra investering för framtiden!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.