OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Tittar efter en långpos. i Guld, enl . bild
Som synes har jag trott fel några gånger förut.
Kommentera: Nu är den igång sl på B/E
Kommentera: Stänger position av orsaken att övre BB bandet är brutet och då KAN det bli kons.
och dset är nära målkursen
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.