fredrik.wallinder

Selling arguments for gold XAUUSD

Kort
OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Lots of arguments for a selling position. Add also the buy recommendation from the big banks, contraindicator. The fall can be dramatic when those banks take profit.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.