Linus3230

Guld - Stor potential

Lång
OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Guld står inför en väldigt spännande tid!

Vi ser att vi blandannat hade 5 år bear market där det tog priset över 10 år att återhämta sig ifrån 2011! Detta skulle kunna vara en så kallad cup and handle formation.

Bryter vi nuvarande konsolidering tror jag på otroligt stora uppgångar i guldet! Mina targets har jag ritat ut med hjälp av fibbonaci verktyget.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.