nilsjan53

XauUsd

Kort
nilsjan53 Uppdaterad   
OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Tittar efter en kort trade i Guld. Letar bekräftelse i röda fältet efter en Engulfing av en vä candle
Kommentera:
Kommentera:
Inte blivit någon omslagsformation ännu för en kort trade.
Indikator indikerar mera upp
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.