OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Ev. HS-formation i Gold Detta är 15m graf.Indikatorer kan tyda på en liten rekyl upp igen?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.